De wereld is voortdurend aan verandering onderhevig, nu zelfs meer dan ooit. De digitalisering, robotisering, globalisering, en niet te vergeten de flexibilisering wordt alleen maar groter. De wereld van morgen is slechts een traptrede verwijderd van de wereld van vandaag. Wij vinden het gaaf om die trap te beklimmen omdat bij elke trede omhoog het uitzicht beter en mooier wordt. Vandaar dat we de eerste trede hebben gezet op de trap die Eventemediair heet! We willen samen met jou de branche naar een hoger level tillen door het combineren van jouw en onze ervaring in combinatie met (bij)scholing, trainingen en waardering. De tijd staat tenslotte niet stil, de hele wereld beweegt en wij bewegen mee. De branche staat te springen om kwalitatief goede mensen. Wij zijn geen crewservice, wij zijn de intermediair die flexibel werken voorop stelt en kwaliteit, scholing en waardering van zowel opdrachtgevers als medewerkers als speerpunt en noodzaak ziet in een ontwikkelende branche. Wij zijn er niet alleen voor hem of haar, wij zijn er voor jou als freelancer, opdrachtgever en flexwerker. Eventemediair, meer dan mediair.
Onze website en structuur zijn nog in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van onze plannen, werkzaamheden en nieuws door je aan te melden op onze nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

* indicates required

 

Eventemediair Simon Stevinweg 14 8013NB Zwolle Tel: 085-77 34 113

a Bwefar Company

Disclaimer Algemeen De voor waarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Eventemediair BV en alle hieraan verbonden websites die vallen onder de holding Bwefar BV. Het gebruiken en bezoeken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de hieronder vermelde voorwaarden. Gebruik van een Bwefar Website Alle op deze website vermelde en getoonde informatie is door Bwefar met zorg samengesteld en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuiste of niet actuele informatie vermeld wordt. Bwefar zal te allen tijde trachten de informatie te checken op waarheid en achtergronden voor zover dit mogelijk is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker Bwefar wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Intellectuele eigendomsrechten Alle op deze site vermelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto's illustraties, (handels)namen, logo's etc. zijn voorbehouden aan Bwefar BV of enige van haar werkmaatschappijen. Kopiƫren of anderszins vermenigvuldigen van inhoud van deze website anders dan voor eigen persoonlijk gebruik zonder toestemming van Bwefar BV is niet toegestaan. Wijzigingen Bwefar BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
De wereld is voortdurend aan verandering onderhevig, nu zelfs meer dan ooit. De digitalisering, robotisering, globalisering, en niet te vergeten de flexibilisering wordt alleen maar groter. De wereld van morgen is slechts een traptrede verwijderd van de wereld van vandaag. Wij vinden het gaaf om die trap te beklimmen omdat bij elke trede omhoog het uitzicht beter en mooier wordt. Vandaar dat we de eerste trede hebben gezet op de trap die Eventemediair heet! We willen samen met jou de branche naar een hoger level tillen door het combineren van jouw en onze ervaring in combinatie met (bij)scholing, trainingen en waardering. De tijd staat tenslotte niet stil, de hele wereld beweegt en wij bewegen mee. De branche staat te springen om kwalitatief goede mensen. Wij zijn geen crewservice, wij zijn de intermediair die flexibel werken voorop stelt en kwaliteit, scholing en waardering van zowel opdrachtgevers als medewerkers als speerpunt en noodzaak ziet in een ontwikkelende branche. Wij zijn er niet alleen voor hem of haar, wij zijn er voor jou als freelancer, opdrachtgever en flexwerker. Eventemediair, meer dan mediair. Onze website en structuur zijn nog in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van onze plannen, werkzaamheden en nieuws door je aan te melden op onze nieuwsbrief.
Eventemediair Simon Stevinweg 14 8013NB Zwolle Tel: 085-77 34 113
Disclaimer Algemeen De voor waarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Eventemediair BV en alle hieraan verbonden websites die vallen onder de holding Bwefar BV. Het gebruiken en bezoeken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de hieronder vermelde voorwaarden. Gebruik van een Bwefar Website Alle op deze website vermelde en getoonde informatie is door Bwefar met zorg samengesteld en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuiste of niet actuele informatie vermeld wordt. Bwefar zal te allen tijde trachten de informatie te checken op waarheid en achtergronden voor zover dit mogelijk is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker Bwefar wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Intellectuele eigendomsrechten Alle op deze site vermelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto's illustraties, (handels)namen, logo's etc. zijn voorbehouden aan Bwefar BV of enige van haar werkmaatschappijen. Kopiƫren of anderszins vermenigvuldigen van inhoud van deze website anders dan voor eigen persoonlijk gebruik zonder toestemming van Bwefar BV is niet toegestaan. Wijzigingen Bwefar BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.