Missie en doelstelling: Wij willen met Eventemediair iets toevoegen aan de evenemententechniek branche en zien dat hoofdzakelijk in scholing en waardering met als doel branchbrede kwalitatieve ontwikkeling. Als opdrachtgever ben je continue op zoek naar goeie arbeidskrachten en vaak flexibel omdat het werk daarom vraagt. Als freelancer of Zzp'er, ben je continue op zoek naar deze opdrachtgevers. Deze twee bij elkaar brengen is de basis van het intermediëren. Maar dan begint het pas. Wie is geschikt en wie bepaalt dat. Wie is er beter in het geven van feedback dan de opdrachtgever zelf, en wie waardeert een opdrachtgever beter dan de medewerker zelf. In dit deel willen wij faciliteren. Wij gaan ervoor zorgen dat er een transparant beeld ontstaat voor opdrachtgevers én voor flexibele medewerkers in hoe zij gezien worden door de markt waarin ze zich bewegen. Wat spreekt jou aan in een flexibele medewerker en wat spreekt de flexibele medewerker aan in de opdrachtgever. Als waardering transparant wordt, wordt scholing cruciaal en de kwaliteit als het goed is alleen maar beter. De opdrachtgever bepaalt wat hij belangrijk vindt aan een medewerker, de medewerker bepaalt wat hij belangrijk vindt in een opdrachtgever. Mix & match. Daar kunnen uiteindelijk alleen maar winnaars uit komen. En uiteraard willen wij als intermediair het werk voor alle partijen uit handen nemen. Dat jij kan doen wat je leuk vindt is onze missie. En zonder zorgen de juiste man of vrouw inhuren is onze zorg. Wij staan aan het begin van een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging en een nieuw hoofdstuk. Wij staan open voor input en gaan graag het gesprek aan. Heb jij ideeën of wensen neem dan contact met ons op. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Wij houden je dan op de hoogte. Graag tot snel, Anneke Visscher en Akim Bwefar,
Eventemediair Simon Stevinweg 14 8013NB Zwolle Tel: 085-77 34 113

a Bwefar Company

Disclaimer Algemeen De voor waarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Eventemediair BV en alle hieraan verbonden websites die vallen onder de holding Bwefar BV. Het gebruiken en bezoeken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de hieronder vermelde voorwaarden. Gebruik van een Bwefar Website Alle op deze website vermelde en getoonde informatie is door Bwefar met zorg samengesteld en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuiste of niet actuele informatie vermeld wordt. Bwefar zal te allen tijde trachten de informatie te checken op waarheid en achtergronden voor zover dit mogelijk is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker Bwefar wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Intellectuele eigendomsrechten Alle op deze site vermelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto's illustraties, (handels)namen, logo's etc. zijn voorbehouden aan Bwefar BV of enige van haar werkmaatschappijen. Kopiëren of anderszins vermenigvuldigen van inhoud van deze website anders dan voor eigen persoonlijk gebruik zonder toestemming van Bwefar BV is niet toegestaan. Wijzigingen Bwefar BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Missie en doelstelling: Wij willen met Eventemediair iets toevoegen aan de evenemententechniek branche en zien dat hoofdzakelijk in scholing en waardering met als doel branchbrede kwalitatieve ontwikkeling. Als opdrachtgever ben je continue op zoek naar goeie arbeidskrachten en vaak flexibel omdat het werk daarom vraagt. Als freelancer of Zzp'er, ben je continue op zoek naar deze opdrachtgevers. Deze twee bij elkaar brengen is de basis van het intermediëren. Maar dan begint het pas. Wie is geschikt en wie bepaalt dat. Wie is er beter in het geven van feedback dan de opdrachtgever zelf, en wie waardeert een opdrachtgever beter dan de medewerker zelf. In dit deel willen wij faciliteren. Wij gaan ervoor zorgen dat er een transparant beeld ontstaat voor opdrachtgevers én voor flexibele medewerkers in hoe zij gezien worden door de markt waarin ze zich bewegen. Wat spreekt jou aan in een flexibele medewerker en wat spreekt de flexibele medewerker aan in de opdrachtgever. Als waardering transparant wordt, wordt scholing cruciaal en de kwaliteit als het goed is alleen maar beter. De opdrachtgever bepaalt wat hij belangrijk vindt aan een medewerker, de medewerker bepaalt wat hij belangrijk vindt in een opdrachtgever. Mix & match. Daar kunnen uiteindelijk alleen maar winnaars uit komen. En uiteraard willen wij als intermediair het werk voor alle partijen uit handen nemen. Dat jij kan doen wat je leuk vindt is onze missie. En zonder zorgen de juiste man of vrouw inhuren is onze zorg. Wij staan aan het begin van een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging en een nieuw hoofdstuk. Wij staan open voor input en gaan graag het gesprek aan. Heb jij ideeën of wensen neem dan contact met ons op. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Wij houden je dan op de hoogte. Graag tot snel, Anneke Visscher en Akim Bwefar,
Eventemediair Simon Stevinweg 14 8013NB Zwolle Tel: 085-77 34 113
Disclaimer Algemeen De voor waarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Eventemediair BV en alle hieraan verbonden websites die vallen onder de holding Bwefar BV. Het gebruiken en bezoeken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de hieronder vermelde voorwaarden. Gebruik van een Bwefar Website Alle op deze website vermelde en getoonde informatie is door Bwefar met zorg samengesteld en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuiste of niet actuele informatie vermeld wordt. Bwefar zal te allen tijde trachten de informatie te checken op waarheid en achtergronden voor zover dit mogelijk is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker Bwefar wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Intellectuele eigendomsrechten Alle op deze site vermelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto's illustraties, (handels)namen, logo's etc. zijn voorbehouden aan Bwefar BV of enige van haar werkmaatschappijen. Kopiëren of anderszins vermenigvuldigen van inhoud van deze website anders dan voor eigen persoonlijk gebruik zonder toestemming van Bwefar BV is niet toegestaan. Wijzigingen Bwefar BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.